Jesteśmy niezależnym, ewangelicznym, charyzmatycznym, wolnym kościołem i międzynarodową organizacją charytatywną.

Od momentu powstania w 1990 roku w Tybindze, służba TOS  założyła 12 kościołów, pięć różnych służb modlitewnych, ośrodek odwykowy dla narkomanów i cztery domy dla dzieci ulicy.

 

Zapraszamy Cię do odkrycia naszego tętniącego życiem międzynarodowego życia kościelnego. Dowiedz się, dlaczego nasza relacja z Izraelem jest dla nas tak ważna. Bądź na bieżąco z naszymi licznymi konferencjami i seminariami. Poznaj naszych pastorów i pracowników. 

Rozejrzyj się i dołącz do nas! 

Swoją drogą, możesz uczestniczyć w naszych nabożeństwach i wielu innych wydarzeniach online na stronie live.tos.info

Cieszymy się, że będziemy mogli Cię poznać!

Jobst Bittner jest protestanckim teologiem i autorem książek, który wraz z żoną Charlotte założył służbę TOS. W swoich poselstwach Jobst Bittner głosi przemieniającą moc Ducha Świętego i udziela proroczych wskazówek. Jako inicjator Marszu Życia, zapoczątkował ruch, który na całym świecie prowadzi działalność na rzecz Izraela i przeciwko antysemityzmowi.

Jesteśmy wolnym, ewangelicznym, charyzmatycznym kościołem, stowarzyszeniem misyjnym i organizacją charytatywną. Wierzymy w przemieniającą moc poselstwa Jezusa Chrystusa!
Zgodnie z Dziejami Apostolskimi 1:8, widzimy nasze powołanie na poziomie lokalnym, narodowym i międzynarodowym: “Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.”

Czytaj dalej

Pierwotne stowarzyszenie "Tübinger Offensive Stadtmission" zostało założone przez Jobsta i Charlotte Bittner w 1987 roku jako rezultat wspólnoty modlitewnej z innymi małżeństwami. Po trzech latach międzywyznaniowych nabożeństw założyli w 1990 roku wolny kościół, który dziś znany jest pod nazwą "TOS Church Tübingen". Od 1997 roku zaangażowani są w zakładanie kościołów i sierocińców w Ameryce Południowej, jak również ośrodków odwykowych dla narkomanów i chorych na AIDS w Europie Wschodniej. Dotychczas takie placówki powstały w ośmiu różnych krajach. 

Czytaj dalej