Jobst Bittner jest protestanckim teologiem, autorem książek oraz, wraz z żoną Charlotte, założycielem TOS Ministries. Ta międzynarodowa służba obejmuje liczne kościoły i organizacje społeczne w 12 krajach, obsługiwane przez 70 pełnoetatowych współpracowników
i pastorów. Jobst Bittner w swoich przesłaniach głosi przemieniającą moc Ducha Świętego i przekazuje prorocze wskazówki na fundamentalne pytania obecnego czasu. Jako inicjator Marszu Życia, zapoczątkował ruch, który na całym świecie opowiada się za Izraelem i przeciwko antysemityzmowi, docierając każdego roku do milionów ludzi.

Młoda para przybyła do Tybingi ponad 30 lat temu, aby studiować na uniwersytecie. Kiedy modlili się razem z innymi studentami, Bóg zaczął mówić do nich o założeniu kościoła. Jobst i Charlotte Bittner zainicjowali projekty ewangelizacyjne, które doprowadziły do powstania kościoła TOS oraz TOS Ministries z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi filiami. Razem z międzynarodowym zarządem TOS prowadzą TOS Ministries.

Wizją Jobsta i Charlotte Bittner jest, aby miasta i narody zostały przemienione przez moc Bożej miłości. Pragnieniem ich serc jest zaspokajanie potrzeb ludzi słowem i czynem poprzez ewangelię. W ciągu ostatnich lat dzięki ich służbie tysiące ludzi usłyszało ewangelię. Założyli 12 wspólnot w Niemczech i za granicą. W pięciu krajach Ameryki Południowej rozpoczęli długofalowe projekty dla dzieci ulicy, na Białorusi i w Grecji stworzyli skuteczne programy odwykowe dla narkomanów.

W Argentynie i Boliwii Jobst Bittner zainicjował narodowe ruchy modlitewne, w których uczestniczyło ponad 60.000 wstawienników z różnych kościołów i wyznań.

Sercem poselstwa Jobsta Bittnera jest przemieniająca moc ewangelii Jezusa Chrystusa poprzez osobiste spotkanie z Jezusem, pokutę, uświęcenie oraz moc Ducha Świętego.

Książka Jobsta Bittnera "Zasłona milczenia" powstała w wyniku zmagań z nazistowską przeszłością w niemieckich rodzinach i rosnącej świadomości znaczenia żydowskich korzeni wiary chrześcijańskiej. Książka została przetłumaczona na dziewięć języków, a w Niemczech stała się bestsellerem na rynku chrześcijańskim. W 2007 r. Jobst Bittner wraz z żoną Charlotte założył ruch Marsz Życia. Pod hasłem "Pamięć - Pojednanie - Wyraźny znak poparcia dla Izraela i przeciwko antysemityzmowi" zorganizowali oni wydarzenia w ponad 20 krajach i 400 miastach.

Jobst Bittner ukończył teologię na Uniwersytecie w Tybindze, Charlotte jest absolwentką historii starożytnej. Mają dwóch żonatych synów i mieszkają w pobliżu Tybingi.