Jesteśmy wolnym, ewangelicznym, charyzmatycznym kościołem, stowarzyszeniem misyjnym i organizacją charytatywną. Wierzymy w przemieniającą moc poselstwa Jezusa Chrystusa!


Zgodnie z Dziejami Apostolskimi 1:8, widzimy nasze powołanie na poziomie lokalnym, narodowym i międzynarodowym: “Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.”

Wyznajemy Boga Ojca, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jako Zbawiciela i Pana świata, oraz Ducha Świętego. Biblia jest podstawą wszystkich naszych myśli i działań. Chcemy być wspólnotą uczniów Jezusa, żyjących zgodnie z biblijnym modelem.

Widzimy siebie jako należących do światowego kościoła Jezusa, jesteśmy częścią przebudzenia charyzmatycznego, które obecnie obejmuje około 700 milionów chrześcijan wszystkich wyznań i jesteśmy zobowiązani do przestrzegania statutów Międzynarodowego Aliansu Ewangelicznego (Światowego Aliansu Ewangelicznego).

Jesteśmy świadomi, że potrzebujemy doświadczenia i wglądu innych chrześcijan. Dlatego szukamy kontaktu i współpracy z innymi kościołami, zborami i wspólnotami chrześcijańskimi. Widzimy siebie jako "Kościół bez murów", który nie odgradza się od potrzeb świata, ale wprowadza w życie przesłanie Ewangelii słowem i czynem.

 

Jesteśmy przekonani, że każdy człowiek ma prawo do życia:

  • w pojednanej relacji z Bogiem
  • w pojednanych relacjach z bliźnimi
  • w zdrowym rozwoju swojej osobowości według planów Bożych

 

Dlatego naszym celem jest:

  • wzywanie ludzi do osobistej relacji z Bogiem Biblii i do osobistego naśladowania Jezusa oraz odpowiednie ich nauczanie
  • szerzenie chrześcijańskiego poselstwa pojednania słowem i czynem
  • wspieranie pojednania i przyjaźni z narodem żydowskim i Izraelem
  • kształtowanie dojrzałych osobowości, zdolnych do wzięcia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie i społeczeństwo 
  • tworzenie zdrowych małżeństw i stabilnych rodzin jako podstawowych komórek naszego społeczeństwa
  • dążenie do osiągnięcia uzdrowienia ciała, duszy i ducha