Pierwotne stowarzyszenie "Tübinger Offensive Stadtmission" zostało założone przez Jobsta i Charlotte Bittner w 1987 roku jako rezultat wspólnoty modlitewnej z innymi małżeństwami. Po trzech latach międzywyznaniowych nabożeństw założyli w 1990 roku wolny kościół, który dziś znany jest pod nazwą "TOS Church Tübingen". Od 1997 roku w dwunastu krajach powstały liczne zbory i służby, m.in. domy dla dzieci ulicy w Ameryce Południowej, ośrodki rehabilitacyjne dla narkomanów w Europie Wschodniej oraz centra modlitwy.

W Niemczech wspólnoty i placówki socjalne zostały założone w Lipsku, Ueckermünde, Albstadt-Tailfingen i Halle.

 

Dzięki oddanej służbie modlitewnej w różnych miastach Europy, a także w Ameryce Północnej i Południowej powstały całodobowe centra modlitewne.

TOS Ministries International pracuje jako część TOS Ministries wśród dzieci ulicy, narkomanów i potrzebujących, którzy przez miłość Bożą są przemieniani i uzdalniani do przekształcania swoich społeczeństw. 

W 2007 r. odbył się pierwszy Marsz Życia. Pierwszy Marsz Życia odbył się z Bisingen do Dachau. W ciągu 10 lat inicjatywa stała się międzynarodowym ruchem, który został uhonorowany przez izraelski Kneset w 2011 i 2015 roku. Od 2015 roku ruch Marsz Życia jest niezależnym stowarzyszeniem.