Jesteśmy niezależnym, ewangelicznym, charyzmatycznym, wolnym kościołem i międzynarodową organizacją charytatywną.

Zgodnie z Dziejami Apostolskimi 1:8, widzimy nasze powołanie na poziomie lokalnym, narodowym i międzynarodowym: “Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.”